Σεμινάρια Revit

18 τρίωρα μαθήματα

Παρέχονται αναλυτικές σημειώσεις, βιβλιοθήκες αντικειμένων.

Ταχύρρυθμη σε βάθος BIM εκπαίδευση στο νέο καθεστώς του οικοδομικού σχεδιασμού και παρακολούθησης τεχνικών κατασκευών με το Autodesk Revit, από επαγγελματίες μηχανικούς και εκπαιδευτές της Autodesk.

Μέσα από τα σεμινάρια μας, θα εκπαιδευτείτε στις βέλτιστες πρακτικές και τα μυστικά για την αποτελεσματική χρήση του Revit. Θα αποκτήσετε την δυνατότητα χρήσης του σε επαγγελματικό επίπεδο σε έργα κάθε ειδικότητας, αρχιτεκτονικά, στατικά, μηχανολογικά και λοιπά σε έργα, οποιασδήποτε κλίμακας δημόσια ιδιωτικά στην Ελλάδα, είτε σε συνεργασίες με εταιρείες του εξωτερικού.

Είτε είστε νέος επαγγελματίας που επιθυμεί να εισέλθει στο χώρο του BIM, είτε έμπειρος επαγγελματίας που επιζητεί την εξέλιξη των δεξιοτήτων του, είτε εμπειρος χρήστης που θέλει να μάθει παραμετρικό σχεδιασμό ειτε να αποκτήσει γνώσεις ΒΙΜ manager τα σεμινάρια μας προσφέρουν μεγάλη ευελιξία και λύσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και εξασφαλίστε τη θέση σας σε μια εκπαιδευτική εμπειρία που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε την επαγγελματική τεχνική σχεδίαση.

 • Αναλύονται σε βάθος όλα τα βασικά εργαλεία του Revit : Walls, Curtain Walls, Stacked Walls, Doors, Windows, Slabs, Roofs, Stairs, Railings. Σε καθε εργαλείο δίνονται όλες οι τεχνικές παραμετροποίησης του χρησιμοποιώντας σχετικές εντολές επεξεργασίας αλλά και 2d-3d families.
 • Δημιουργία και επεξεργασία τοπογραφικού υποβάθρου με τοποθέτηση του έργου σε πραγματικό βορρά και συντεταγμένες ΕΓΣΑ (ή άλλου συστήματος). Προμετρήσεις εκσκαφών / επιχώσεων. Χρήση point clouds σε αποτυπώσεις.
 • Στατικά στοιχεία Revit beams, beam systems, columns, braces, trusses, foundation ( concrete, precast concrete, steel elements) με ανάλυση των δυνατοτήτων των στοιχείων αυτων σε επίπεδο οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης.
 • Εξετάζονται ενδελεχώς Groups, Links, Parts (μοντελική δυνατότητα με εφαρμογή στην δημιουργία 3d λεπτομερειών), Phases (φάσεις κατασκευής με εφαρμογές στην παρουσίαση 3d λεπτομερειών ) Design Options (παραλλαγές σχεδίασης ). Δημιουργία in place families.
 • Detailing ( διαστασιολογηση, τεχνικές δημιουργίας και παρουσίασης λεπτομερειών με detail και drafting views, detail components, revision clouds, annotation tags, δημιουργία custom συμβόλων, annotation labels, title blocks, drafting patterns).
 • Τεχνικες παρουσίασης αξονομετρικών και προοπτικών τομών, exploded views, camera views, εκτυπώσεις και εξαγωγή Revit project σε αρχεια dwg, fbx, ifc, 3ds.
 • Δημιουργία κτιριολογικού , διαγράμμα δόμησης, εμβαδομέτρηση, πίνακες ( schedules ) υλικών με rooms και area plans. Παρουσίαση με χρήση color legends.
 • Προμετρήσεις προϋπολογισμοί με schedules, material take offs, χρήσης custom keynotes για περιγραφή στοιχείων κατασκευής, legends για δημιουργία πινάκων κουφωμάτων κλπ.
 • Δημιουργία custom parametric families, nested families, parameter wiring, shared parameters, reporting parameters κλπ.
 • In place massing, Mass Editor για δημιουργία ειδικών μορφών στο Revit. Parametric massing, adaptive components.
 • Worksharing, clash detection για συνεργασία πολλών χρηστών διαφορετικών ειδικοτήτων σε ενα Revit project.
 • Rendering, Lights, Materials, Camera Path Animation για πολυ γρηγορη παρουσίαση φωτορεαλιστικου μοντέλου.
 • Διάφορα εργαλεία βελτίωσης παραγωγικότητας οπως view templates, filters, δημιουργία εταιρικού template file κλπ.

Software : Autodesk Revit  2021 -2024