Σεμινάρια Revit

12 τρίωρα μαθήματα σε γκρουπ 2-5 ατόμων

Παρέχονται αναλυτικές σημειώσεις, βιβλιοθήκες αντικειμένων.

Με το πρόγραμμα Autodesk Revit μπορείτε να σχεδιάζετε αρχιτεκτονικά αντικείμενα όπως τοίχους, πόρτες, παράθυρα, σκάλες, στέγες κ.λ.π. χωρίς την ανάγκη χρήσης του AutoCAD. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει γρήγορα ένα τρισδιάστατο μοντέλου από το οποίο προκύπτουν οι κατόψεις, τομές, όψεις, καθώς και στοιχεία παρακολούθησης και διαχείρισης (εμβαδομετρήσεις, διαγράμματα) του έργου τα οποία ενημερώνονται αυτόματα με αλλαγές που γίνονται στο κτηριακό μοντέλο.

Σεμινάριο Autocad Architecture

Παρέχονται αναλυτικές σημειώσεις, βιβλιοθήκες αντικειμένων.

14 τρίωρα μαθήματα σε γκρουπ 2-5 ατόμων

Το πρόγραμμα Architecture είναι το αρχιτεκτονικό πρόσθετο της Autodesk πάνω στο γνωστό περιβάλλον του Autocad. Με βασικές γνώσεις του Autocad τo πρόγραμμα βοηθά πολύ στην σχεδίαση κτηριακών έργων δεδομένου οτι χειρίζεται αρχιτεκτονικά αντικείμενα όπως τοίχους, πόρτες, παράθυρα, σκάλες, στέγες κ.λ.π. και όχι απλές γραμμές. Από το τρισδιάστατο μοντέλο παράγονται πολύ γρήγορα κατόψεις, τομές, όψεις, και λοιπά στοιχεία παρακολούθησης και διαχείρισης (εμβαδομετρήσεις, διαγράμματα) του έργου τα οποία ενημερώνονται αυτόματα με αλλαγές που γίνονται στο κτηριακό μοντέλο.

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η ουσιαστική γνώση και χρήση όλων των δυνατοτήτων της τελευταίας έκδοσης των προγράμματων χωρίς ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης.

Ο εκπαιδευόμενος καλείται να υλοποιήσει τις θεωρητικές γνώσεις του κατά την διάρκεια του σεμιναρίου σε πραγματικά έργα της επιλογής του εκπαιδευτή αλλά και δικά του έτσι ώστε να είναι άμεσα σε θέση να ενταχθεί με αυτοπεποίθηση και υψηλή παραγωγικότητα σε οποιοδήποτε φοιτητικό ή επαγγελματικό περιβάλλον μεγάλης συνθετότητας και απαιτήσεων.

  • Και στα δύο σεμινάρια καλύπτονται οι βασικές και προχωρημένες λειτουργίες των προγραμμάτων έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να ολοκληρώσει ένα σύνθετο οικοδομικό κτηριακό έργο με όλα τα απαραίτητα σχέδια και δεδομένα μιας πλήρους μελέτης εφαρμογής.

  • Με διαφορετικές τεχνικές ανά πρόγραμμα γίνεται εφικτή η πλήρης παραμετροποίηση του τρόπου παρουσίασης και λειτουργίας των σχεδιαστικών αντικειμένων των προγραμμάτων έτσι να μπορούν να καλυφθούν οποιεσδήποτε σχεδιαστικές ή μελετητικές ανάγκες προκύψουν

  • Στα σεμινάρια περιλαμβάνεται και ή δημιουργία φωτορεαλιστικών απόψεων του μοντέλου χρησιμοποιώντας σε πλήρη έκταση τις δυνατότητες του εγκατεστημένου Mental Ray Renderer καθώς και η εκμάθηση δημιουργίας κίνησης (animation) flyaround στο κτήριο.