Σεμινάρια AutoCAD 3D

8 τρίωρα μαθήματα σε γκρουπ 2-5 ατόμων (ίδιας ειδικότητας)

Παρέχονται αναλυτικές σημειώσεις, βιβλιοθήκες συμβόλων / λεπτομερειών, κ.α.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ουσιαστική γνώση και χρήση όλων των δυνατοτήτων της τελευταίας έκδοσης του προγράμματος χωρίς ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης.

Ο εκπαιδευόμενος καλείται να υλοποιήσει τις θεωρητικές γνώσεις του κατά την διάρκεια του σεμιναρίου σε πραγματικά έργα της επιλογής του εκπαιδευτή αλλά και δικά του έτσι ώστε να είναι άμεσα σε θέση να ενταχθεί με αυτοπεποίθηση και υψηλή παραγωγικότητα σε οποιοδήποτε φοιτητικό ή επαγγελματικό περιβάλλον μεγάλης συνθετότητας και απαιτήσεων.

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή του σεμιναρίου.

Το σεμινάριο απαιτεί την ολοκλήρωση του Δισδιάστατου σεμιναρίου για το Autocad.

  • Εξοικείωση του χρήστη με το 3d περιβάλλον εργασίας του Autocad (σχεδίαση στο χώρο, σχεδιαστικές απόψεις, αξονομετρική και προοπτική απεικόνιση). Ανάλυση όλων των νέων εντολών και διαδικασιών που αφορούν στη διαχείριση του και παραμετροποίησή του.
  • Επεξηγούνται αναλυτικά όλες οι 3d εντολές σχεδίασης και επεξεργασίας του προγράμματος με τις οποίες ο χρήστης μπορεί να ολοκληρώσει κάθε είδος μοντέλου. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να μετατρέψει εύκολα οποιοδήποτε δισδιάστατο σχήμα σε ένα εντυπωσιακό τρισδιάστατο μοντέλο, αλλά και να χρησιμοποιήσει τις νεότερες εντολές δημιουργίας σύνθετων επιφανειών και καμπύλων που είναι πλέον διαθέσιμες και στο Autocad 3d.
  • Πλήρης ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων φωτισμού (Φυσικός φωτισμός – Daylight system, Τεχνητός φωτισμός – Photometric lights) του Autocad χρησιμοποιώντας το Mental Ray.
  • Αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων υλικών με τα οποία αυξάνουμε σημαντικά την φωτορεαλιστική απόδοση του μοντέλου.
  • Τελική παρουσίαση του μοντέλου, δημιουργία όψεων τομών.
  • Δημιουργία βίντεο κίνησης (animation) με κίνηση της κάμερας.